Banner 01
Banner 02
Banner 03
Banner 04
Banner 05
Banner 06
Banner 07

Poliklinika JATROS je osnovana 1993. godine kao ordinacija, ali se vremenom razvila u polikliniku.

JATROS je od početka bila porodična delatnost i najčešće orijentisana ka brizi porodice. Kako se širio spektar medicinskih usluga, tako su stručnost, odgovornost i posvećenost pacijentu bili prepoznati pre svega od porodica koje su sve više poklanjale poverenje poliklinici JATROS. Mislimo da je preporuka najbolja reklama.

VASKULARNA HIRURGIJA Vaskularna hirurgija - Jatros poliklinika

Vaskularna hirurgija predstavlja granu medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem arterijskog i venskog sistema.

Ass dr sci med Srđan Babić

Vaskularni hirurg, asistent na katedri Hirurgija sa anestezijom na Medicinskom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Doktorirao iz Vaskularne hirurgije sa angiologijom sa temom: “ Early and long-term comparation of surgical and endovascular treatment of unilateral aterosclerotic iliac artery lesion in patients younger than 50 years of age” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Magistrirao iz Vaskularne hirurgije sa angiologijom sa temom: “Atherosclerosis among patients younger than 50 – incidence and risk factors” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

detaljnije

All rights reserved 2017