Ambulantna mikroflebektomija

Ambulantna mikroflebektomija

Ambulantna mikroflebektomija predstavlja metodu lečenja proširenih i obolelih vena ispod spoja površnog i dubokog venskog sistema. Ukoliko su bolesne glavne površne vene- vena saphena magna i vena saphena parva, ova procedura može se kombinovati sa endovenskim laserskim tretmanom velikih površnih vena. Takođe, ukoliko u nekoj od grana velikih površnih vena postoji tromb, odnosno tromboflebitis, ova procedura se može bezbedno i efikasno uraditi. Ambulantna mikroflebektomija predstavlja minimalno invazivnu proceduru za tretman proširenih vena, radi se kroz mini incizije u lokalnoj anesteziji.

Procedura se sastoji od:

  • Proširene vene se označe pre intervencije
  • Aplikuje se lokalna tumescentna anestezija kojom se ujedno uradi preparacija vene
  • Naprave se mini incizije na mestu obolele vene
  • Sa specijalnim instrumentom obolele vene se odstrane
  • U zavisnosti od broja obolelih vena procedura traje od 45-60 min
  • Procedura nije bolna
  • Po završenoj proceduri se navlače komresione čarape
  • Pacijent odlazi kući sa preporukom za šetnju
  • Već posle par dana se vraća uobičajenim životnim aktivnostima

All rights reserved 2017