Opšta hirurgija

Opšta hirurgija

  • Skidanje konaca
  • Previjanje malih rana
  • Previjanje velikih rana
  • Obrada i šivenje rana - Hirurška obrada rane i šivenje rane u uslovima lokalne anestezije
  • Obrada uraslih noktiju (Unguis incarnatus) - u uslovima lokalne anestezije tretman uraslog nokta sa delimičnim ili potpunim uklanjanjem nokatne ploče.
  • Uklanjanje tumora kože: ateroma, fibroma, mladeža, lipoma - u uslovima lokalne anestezije po principima estetske hirurgije uklanjaju se tumori kože, uz prethodnu konsultaciju dermatologa u slučaju mladeža.
  • Operacija kile – tretman preponskih i ventralnih hernia sa ili bez mrežice
  • Pilonidalni sinus (urasla dlaka trtične regije)

All rights reserved 2017