Faktori rizika za nastanak venske bolesti

Faktori rizika za nastanak venske bolesti

Savremen način života, dugo sedenje i stajanje, smanjena fizička aktivnost, upotreba kontraceptiva, gojaznost i trudnoća uz genetsku predispoziciju predstavljaju najznačajnije faktore rizika. Kao posledica oštećenja venskih zalistaka i promene u smeru kretanja krvi dolazi do pojave venske bolesti.
Takođe, mišići nogu prilikom aktivnosti rade kao pumpa protiv sile gravitacije i usmeravaju krv ka srcu. Kao posledica smanjene fizičke aktivnosti, dugog stajanja i bolesti zalistaka povećava se pritisak u venskom sistemu koji dovodi do širenja venskih sudova.

Faktori rizika povezani sa nastankom venske bolesti:

  • Familijarna predispozicija
  • Gojaznost
  • Prethodna tromboza dubokih vena
  • Dugo stajanje ili sedenje sa spuštenim nogama
  • Trudnoća
  • Visoke osobe
  • Ženski pol
  • Starija životna dob
Insuficijentna VSM na CDS-u

All rights reserved 2017